Bài viết Facebook

Tối ưu Quảng cáo Facebook: Nhắm trúng đối tượng mục tiêu theo vị trí

Tối ưu Quảng cáo Facebook: Nhắm trúng đối tượng mục tiêu theo vị trí

23/06/2019

Tùy chọn Nhắm mục tiêu theo vị trí trên Facebook (Facebook Location Targeting) có thể cung cấp các phương pháp để tiếp cận những người dùng cụ thể ở một số khu vực nhất định. Tuy nhiên, vì Facebook marketing (Quảng cáo Facebook) đã tạo ra các tùy chọn bổ sung, nhà quảng cáo có thể bị nhầm lẫn về cách tận dụng tối đa các tính năng này. Một số người cũng có thể không hoàn toàn hiểu cách Facebook xác định vị trí đối tượng mục tiêu.

Ở bài viết này tập trung vào nhắm trúng khách hàng mục tiêu có trả tiền theo một chiến dịch quảng cáo Facebook, đi sâu vào Facebook Location Targeting là gì? và cách xác định vị trí.

Nhắm mục tiêu theo vị trí trong Quảng cáo Facebook là gì?

Nhắm mục tiêu theo vị trí trong Quảng cáo Facebook cho phép chúng ta thông báo cho Facebook các vị trí địa lý có liên quan tới nơi chúng ta muốn hiển thị quảng cáo của mình.

Tại thời điểm viết bài này, Quảng cáo Facebook cho phép bạn nhắm mục tiêu theo Quốc gia, Tiểu bang (hoặc khu vực, tùy thuộc vào quốc gia), Thành phố , Mã Zip / Mã Bưu điện và Địa chỉ Doanh nghiệp.

Bạn cũng có thể nhắm mục tiêu nhiều vị trí trong một nhóm nhắm mục tiêu duy nhất, mặc dù có giới hạn cho số lượng thông số nhắm mục tiêu cụ thể mà bạn có thể tạo. Ví dụ: bạn có thể bao gồm tối đa 25 quốc gia riêng lẻ hoặc tối đa 250 thành phố riêng lẻ trong một nhóm.

Facebook cũng cung cấp khả năng nhắm mục tiêu rất rộng, bao gồm cả tùy chọn nhắm mục tiêu “Toàn cầu”. Bạn cũng có thể nhắm mục tiêu theo vùng rộng, chẳng hạn như châu Á và bởi Khu vực mậu dịch tự do. Nếu bạn đang sử dụng các nhóm mục tiêu rộng hơn, có những hạn chế đối với những gì Facebook sẽ đưa vào.

Cách sử dụng Nhắm mục tiêu theo vị trí trên Facebook Marketing (Quảng cáo Facebook)

Có ba bước khi bạn xác định vị trí cần nhắm mục tiêu: trong quá trình tạo chiến dịch, tạo đối tượng đã lưu hoặc sử dụng Thông tin chi tiết về đối tượng .

Trong mỗi giai đoạn này, có ba phương pháp chính để chọn vị trí:

1) Nhập vị trí:

Trong ví dụ này, khi nhập “California”, các tùy chọn khác nhau sẽ được điền vào. Hãy chắc chắn để chọn vị trí địa lý chính xác!

2) Thực hiện “Thả Ghim” trên bản đồ.

Điều hướng trên bản đồ bằng cách sử dụng tùy chọn +/- và cũng bằng cách kéo bản đồ, đến nơi bạn muốn thả ghim vị trí. Khi bạn đã tìm thấy vị trí của mình, hãy nhấp vào nút “Thả ghim”:

Con trỏ chuột của bạn bây giờ sẽ được đánh dấu bằng một dấu “kiểm tra”, mà bạn có thể thả bất cứ nơi nào bạn muốn trên bản đồ:

Khi bạn nhấp để thả ghim, bản đồ sẽ điền với tọa độ GPS cho vị trí bạn đã chọn:

Bây giờ bạn có thể nhấp vào bán kính mileage/ km để điều chỉnh khi cần thiết. Bạn có thể nhập vào bán kính mới hoặc trượt thanh đến vị trí mong muốn:

3) Địa điểm tải lên hàng loạt

Phương pháp ít phổ biến này hữu ích nếu bạn cần nhắm mục tiêu nhiều vị trí và bạn không muốn phải chọn chúng theo cách thủ công.

Cách loại trừ vị trí

Thay vì nhắm mục tiêu một vị trí, bạn cũng có thể thay đổi công cụ chọn ở bên trái tên vị trí để loại trừ các vị trí cụ thể khỏi mục tiêu của bạn:

Ví dụ: bạn có thể nhắm mục tiêu những người trong một Tiểu bang, nhưng loại trừ một thành phố cụ thể (hoặc các thành phố). Dưới đây là ví dụ nhắm mục tiêu đến những người ở California, trong khi loại trừ San Diego:

*Loại trừ vị trí có một số cân nhắc đặc biệt, được đề cập trong phần sau của bài viết này.

Loại vị trí nào đủ điều kiện để nhắm mục tiêu?

Facebook có bốn tùy chọn để nhắm mục tiêu theo vị trí:

  • Mọi người ở vị trí này
  • Mọi người sống ở địa điểm này
  • Người ở địa điểm này trong thời gian gần đây
  • Những người đã ghé thăm địa điểm này

Điều kỳ lạ là bài viết trợ giúp của Facebook chỉ ra rằng “Mọi người ở vị trí này” là tùy chọn mặc định, mặc dù theo kinh nghiệm của riêng tôi, tôi đã thấy “Mọi người sống ở địa điểm” này dường như là lựa chọn mặc định khi tạo đối tượng mới.

Cách Facebook xác định vị trí của người dùng:

Liệu rằng Bạn có tự hỏi làm thế nào Facebook xác định liệu một người dùng sống ở một vị trí, hoặc chỉ là đi qua?

Facebook sử dụng nhiều tín hiệu để xác định (hoặc thực tế hơn, để ước tính) vị trí của người dùng. Nền tảng có thể sử dụng địa chỉ IP, thông tin thiết bị di động, dữ liệu hồ sơ của người dùng (ví dụ: thành phố được liệt kê trong hồ sơ của họ) và đôi khi là kết hợp. Họ cũng có thể sử dụng thông tin từ các vị trí của bạn bè của người dùng Facebook.

Nguồn dữ liệu mà họ sử dụng tùy thuộc vào phân khúc vị trí (ví dụ: Du lịch ở đó, Những người sống trong đó v.v.). Nguồn dữ liệu vị trí được xác định bởi Facebook như sau:

  • Mọi người ở vị trí này: Những người có thành phố hiện tại trên tiểu sử Facebook của họ là địa điểm đó, cũng như bất kỳ ai được xác định ở vị trí đó qua thiết bị di động.
  • Mọi người sống ở địa điểm này : Những người có thành phố hiện tại từ hồ sơ Facebook của họ nằm trong địa điểm đó. Điều này cũng được xác thực bởi địa chỉ IP và địa điểm được nêu của bạn bè trên Facebook của họ .
  • Người ở địa điểm này trong thời gian gần đây: Những người có vị trí gần đây nhất là khu vực được chọn, được xác định chỉ qua thiết bị di động. Điều này bao gồm những người sống ở đó hoặc những người có thể đi du lịch ở đó.
  • Những người đã ghé thăm địa điểm này: Những người có vị trí gần đây nhất là khu vực được lựa chọn, như xác định thông qua thiết bị di động và lớn hơn 100 dặm từ họ địa chỉ nhà riêng từ hồ sơ Facebook.

Điều quan trọng cần nhớ là Facebook Marketing sử dụng nhiều tín hiệu để xác định vị trí của người dùng (ngoại trừ mục tiêu “Người ở địa điểm này trong thời gian gần đây” chỉ dựa trên tín hiệu thiết bị di động).

Trùng lặp đối tượng

Nghĩ lại cách Facebook xác định nguồn dữ liệu cho “Người ở địa điểm này trong thời gian gần đây”, có thể giả định rằng đối tượng này sẽ tự động bao gồm tất cả những người ở trong nhóm “Những người sống ở vị trí” này ít nhất.

Hãy làm một thử nghiệm nhanh bằng cách sử dụng công cụ Đối tượng trùng lắp (Audience Overlap)  trong công cụ quảng cáo của Facebook để xem liệu thử nghiệm có giữ được hay không. Chúng tôi có thể sử dụng nó ở đây để hiểu rõ hơn về định nghĩa của Facebook về các đối tượng Vị trí khác nhau và cách họ tương tác với nhau. Phân tích phân đoạn đối tượng

Truy cập công cụ Đối tượng trong Trình quản lý Quảng cáo :

Chọn tùy chọn Tạo đối tượng và chọn Đối tượng đã lưu:

Nhập tên đối tượng của bạn. Trong ví dụ dưới đây, sử dụng “Những người sống ở California”.

Thay đổi lựa chọn Vị trí từ trình đơn thả xuống để chọn “Những người sống ở vị trí này” và nhập California vào danh sách vị trí:

Nhấp vào nút “Tạo đối tượng” ở dưới cùng bên phải để lưu đối tượng này.

Tương tự như trên, chúng ta sẽ chọn “Tạo đối tượng” một lần nữa và sau đó chọn “Đối tượng đã lưu”:

Như trước đây, chúng ta sẽ nhập tên đối tượng. Cái này tôi đã đặt tên là “People Recently In California” (Những người ở California gần đây).

Chúng tôi sẽ thay đổi tùy chọn xuống Lựa chọn vị trí để chọn “Người ở địa điểm này trong thời gian gần đây” và nhập California vào danh sách vị trí:

Nhấp để “Tạo Đối tượng” ở dưới cùng bên phải của màn hình tạo đối tượng.

Từ màn hình Đối tượng chính, giờ đây chúng ta sẽ thấy cả hai đối tượng được liệt kê:

Điều đầu tiên cần chú ý trong ví dụ là đối tượng “Sống ở…” (live in) lớn hơn so với các đối tượng “ở …gần đây” (Recently in).

Thử kiểm tra thêm bằng đối tượng trùng lắp: Chọn cả hai đối tượng bằng cách chọn hộp bên trái của họ, sau đó từ trình đơn thả xuống các tác vụ , hãy chọn Hiển thị đối tượng trùng lắp (Show Audience Overlap)

Kết quả như sau:

Hàng đầu tiên hiển thị đối tượng cơ sở. Biểu đồ dưới cùng là phần Đối tượng so sánh, báo cáo đối tượng so sánh với đối tượng cơ sở. Trong ví dụ, 9.396.000 trong tổng số người trong khán giả “Mọi người ở California gần đây” cũng nằm trong đối tượng “Những người sống ở California” .

Diễn giải phát hiện đối tượng trùng lắp:

Hoạt động so sánh này cho thấy rằng một cách diễn giải theo nghĩa đen của định nghĩa của Facebook về “Những người ở địa điểm này gần đây” sẽ không chính xác. Chúng ta không nên giả định rằng mọi người ở địa điểm này gần đây bao gồm tất cả những người sống trong và người đi du lịch ở đó .

Khi xem xét các nguồn dữ liệu và định nghĩa của các tùy chọn nhắm mục tiêu (như đã nêu trong bài viết này), điều này có ý nghĩa vì một số lý do: Đầu tiên, mục tiêu cho “Người ở địa điểm này trong thời gian gần đây” được xác định bằng cách sử dụng thông tin thiết bị di động làm tín hiệu, trong khi các tùy chọn nhắm mục tiêu khác sử dụng tín hiệu bổ sung.

Kiểm định thêm hai trường hợp Người ở địa điểm này trong thời gian gần đây và những người ghé thăm địa điểm này (People Traveling In), kết quả giải nghĩa đối tượng theo hàm ý nghĩa đen cũng không chính xác:

Ở đây chúng tôi thấy rằng Đối tượng “Những người đã ghé thăm địa điểm này” bao gồm những người không thuộc đối tượng “Người ở địa điểm này trong thời gian gần đây”, xác nhận giả định của chúng tôi rằng Đối tượng “Người ở địa điểm này trong thời gian gần đây” không bao hàm toàn bộ đối tượng “Những người ghé thăm địa điểm này”. Tôi không chắc chắn điều này là bởi vì cả hai được dựa trên các nguồn dữ liệu khác nhau, hoặc nếu Facebook là phân loại người dùng như gần đây trong nếu họ thường sống ở vị trí đó nhưng hiện đang ở nơi khác.

Các kịch bản khi bạn dùng các tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí khác nhau

1) Mọi người ở vị trí này:

Bạn có thể sử dụng điều này nếu bạn không nhớ liệu những người trong mục tiêu của bạn sống trong khu vực hay chỉ đi qua. Quán cà phê, nhà hàng, bán hàng trực tuyến, v.v.

2) Mọi người sống ở địa điểm này:

Phân đoạn nhắm mục tiêu này dành cho nội dung nào đó phù hợp hơn cho những người sống cuộc sống hàng ngày của họ trong một khu vực và có thể sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm một cách thường xuyên.

Ví dụ: thành viên phòng tập thể dục, trung tâm cộng đồng, v.v. Nó cũng có thể hữu ích cho các dịch vụ liên quan đến tài sản, chẳng hạn như sửa chữa nhà, đường ống dẫn nước, dịch vụ bảo vệ, v.v.

3) Người ở địa điểm này trong thời gian gần đây:

Tùy chọn này dường như ít hữu ích hơn các tùy chọn còn lại, phù hợp với các doanh nghiệp những mặt hàng bán theo thời gian.

Ví dụ: có thể mời mọi người quay trở lại vị trí – quảng cáo văn phòng khách truy cập địa phương?

4) Những người đã ghé thăm địa điểm này:

Điều này phù hợp với các dịch vụ du lịch. Nếu bạn có một điểm thu hút khách du lịch, vé sự kiện, khách sạn, công ty cho thuê xe hơi hoặc bất kỳ dịch vụ sử dụng nào khác cho khách du lịch – hãy thực hiện việc này.

Gọi ngay: 0987537537
CÔNG TY CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VINALIKE JMC